Ydelser

Som Skandinaviens største open source IT-leverandør spænder Magentas opgaver fra udvikling, drift, rådgivning og vedligehold til support på systemer, infrastruktur og software. Vi nytænker og udfordrer markedet og er stolte af vores innovative kræfter, der flytter vores kunder fremad med den nyeste viden og software.

Vi tilbyder alt fra skræddersyede IT-løsninger over hjemmesider til intranet. Vi har bred erfaring med en række af de store Open Source platforme som DjangoDrupal og Plone.

Produkter

Vi er primært leverandør af en række open source software, it-løsninger og integrationer til den offentlige sektor i Danmark, Grønland og Skandinavien.

Blandt andet OpenDesk, OS2cprbroker, OS2datascanner og komponenter til kommunernes rammearkitektur og regioners it-miljø.

Kernekompetencer

I takt med digitaliseringen i det offentlige, har vi stigende fokus på markedet for integrationsløsninger og sikring af personfølsomme data

Vi leverer implementering, rådgivning og support på blandt andet følgende systemer:

Open source produkter vi har udviklet:

Magenta's kontor i Aarhus

Seneste nyt fra Magenta

OS2BOS er udviklet i tæt samarbejde med Ballerup Kommune for at digitalisere sagsgangene ved bevillinger på børne- og ungeområdet. 

Papirarbejde, kommunikation pr email og årlige budgetoverskridelser var en udfordring på det specialiserede socialområde. Ballerup Kommune tog derfor en ambitiøs beslutning om at gennemgå arbejdsgangene og digitalisere bevillingsområdet med en helt ny måde at arbejde på.  

“Sagsbehandlerne har fået en umiddelbar gevinst ved at kunne se, hvad udgiften på årsbasis er for den bevilling, de laver. De får det økonomiske overblik på deres sager samlet. Det gør dem opmærksomme på pris og kvalitet og giver dem et bedre grundlag for at vurdere de ydelser, de køber”

Lone Junge Marcussen, leder af Center for Børn og Unge i Ballerup.