Magenta Grønland

Magenta har kontorer i Aarhus, København og Nuuk, og i Magentas grønlandske afdeling i Nuuk arbejder en række dygtige medarbejdere på store digitaliseringsprojekter for det offentlige Grønland. Vi har tilsvarende en afdeling i Aarhus, der udelukkende arbejder med vores grønlandske kunder.

Magenta Grønland - Et stærkt samarbejde med kunden
Magenta Grønland - Et stærkt samarbejde med kunden

Vores arbejde i Grønland

Et stærkt samarbejde med kunden

I Grønland kendetegnes vores arbejde ved et tæt samarbejde med kunden, hvor vi løbende tilpasser og forbedrer løsningerne i overensstemmelse med deres behov og ønsker. Magenta Grønlands vision er at optræde som kundens betroede rådgiver frem for udelukkende at være leverandør af it-ydelser og -rådgivning. Det betyder også, at Magenta gerne involverer sig og tager ansvar langt ind i kundens forretning. 

Mange af vores opgaver starter med, at der besluttes en ny lovgivning, som en grønlandsk organisation skal leve op til. Første skridt indebærer i den forbindelse, at Magenta Grønland assisterer organisationen med at analysere og forstå lovgivningen, og efterfølgende samarbejder vi om at udvikle og designe de nødvendige processer og it-systemer, der skal støtte op om overholdelsen af lovgivningen. 

Derudover indgår Magenta Grønland typisk en full-service applikationsdrift-aftale med organisationen, som ikke bare sikrer drift og løbende support, men også sikrer at den underliggende it-infrastruktur løbende vedligeholdes og opdateres, så løsningerne aldrig bliver teknisk forældede.

Organisering

It-projektledere i Nuuk og udviklere i Aarhus

Magenta Grønland har på nuværende tidspunkt tre professionelle it-projektledere i Nuuk, som leverer konsulentydelser til vores kunder. Vores softwareudviklere holder til i Aarhus, men har et tæt samarbejde med både kolleger og kunder i Grønland. 

Konsulenternes primære ansvar omfatter planlægning, styring og udførelse af it-projekter i overensstemmelse med kundens behov og krav. Herunder hører alt fra identificering af projektmål og ressourceallokering til koordinering af teamindsats, overvågning af fremdrift og sikring af, at projektet leveres til tiden og indenfor budgettet. Konsulenterne har også erfaring med forandringsledelse og organisatorisk implementering af nye store it-løsninger hos kunderne.

Interesseret i at gøre karriere i Grønland?

PROJEKTER I GRØNLAND

Implementering af Grønlands pantsystem​

Et af vores mest succesfulde projekter i Grønland har været implementeringen af det nye returpantsystem i 2023/2024, hvor vi har stået for den digitale infrastruktur til at understøtte denne nye ordning. 

Samarbejdet mellem ESANI og Magenta Grønland har i hele projektforløbet været præget af åbenhed, gensidig respekt, co-creation samt stor fleksibilitet fra begge parter. Resultatet blev en just-in-time tilgang, hvor de nødvendige funktionaliteter blev stillet til rådighed for borgerne til tiden, mens der samtidigt blev arbejdet videre på de bagvedliggende administrative arbejdsgange, så de var klar, når de skulle anvendes. 

Pantportal-projektet har været en stor succes, hvor der generelt er blevet udvist stor tilfredshed med løsningen fra borgere og virksomheder, der er involveret i returpant-processen, og ikke mindst fra kunden, ESANI.

Bent Handberg, direktør Magenta Grønland

“Magenta har især i Grønland specialiseret sig i at arbejde agilt i et meget tæt samarbejde med kunderne. Pantportal-projektet har mange af de karakteristika, som den agile metode er allerstærkest til at understøtte. Der var meget kort tid til at få første version i drift, for forretningens processer var endnu ikke endeligt defineret, men der var en hård deadline fastlagt af lovgivningen og politikere. 

Projektet startede medio oktober, og Nalaakkersuisoq inden for området havde offentligt udtalt, at alle borgere i alle dele af Grønland ville kunne indlevere de nye pantemballager og modtage returpant pr. 1. januar 2024. Det fordrede, at forretningens processer og den tilhørende it-understøttelse skulle udvikles og tilpasses løbende: De udviklede funktionaliteter i løsningen blev lagt i drift tidligt, og løsningen blev løbende tilpasset og udvidet baseret på konkrete erfaringer fra anvendelsen.”

Bent Handberg, Direktør for Magenta Grønland

Bent Handberg, direktør Magenta Grønland

“Magenta har især i Grønland specialiseret sig i at arbejde agilt i et meget tæt samarbejde med kunderne. Pantportal-projektet har mange af de karakteristika, som den agile metode er allerstærkest til at understøtte. Der var meget kort tid til at få første version i drift, for forretningens processer var endnu ikke endeligt defineret, men der var en hård deadline fastlagt af lovgivningen og politikere. 

Projektet startede medio oktober, og Nalaakkersuisoq inden for området havde offentligt udtalt, at alle borgere i alle dele af Grønland ville kunne indlevere de nye pantemballager og modtage returpant pr. 1. januar 2024. Det fordrede, at forretningens processer og den tilhørende it-understøttelse skulle udvikles og tilpasses løbende: De udviklede funktionaliteter i løsningen blev lagt i drift tidligt, og løsningen blev løbende tilpasset og udvidet baseret på konkrete erfaringer fra anvendelsen.”

Bent Handberg, Direktør for Magenta Grønland

Udvikling

Løsninger i Grønland

Ud over returpantsystemet udvikler vi løbende nye løsninger i Grønland, ligesom vi varetager applikationsdriften for en lang række områder:

I DRIFT

Den Grønlandske datafordeler

I DRIFT

Offentlig Digital Post i Grønland (e-Boks proxy og håndtering af fritagne)​

I DRIFT

Digitalisering af afgifts-anmeldelser

I DRIFT

Selvbetjenings-løsninger der integrerer med Selvstyrets ERP-system​

I DRIFT

Forvaltning af kapitalafkast-skat

I DRIFT

Straksbetaling af import-afgifter for private

I DRIFT

Aalisakkat (Indberetning af Ressource-renter)​

I UDVIKLING​

Videre-udvikling af Pantportalen

i udvikling

Digitalisering af udførsels-anmeldelser

i udvikling

Automatisering af udsendelse af standard-breve vedr. NemKonto

i udvikling

Videre udvikling af digitalisering af afgifts-anmeldelser

i udvikling

Digitalisering af proces for krydstogtafgift, havneafgift samt miljø- og vedligeholdelses-gebyr

i udvikling

Rådgivning vedr. integreret jobportal og tilsynssystem for Departement for Arbejdsmarked

i udvikling

Projektledelse: Nyt BBR-system for den grønlandske digitaliserings-styrelse

i udvikling

Projektledelse: Organisatorisk implementering af lovgivning for Jobsøgnings-ydelse og Offentlig Hjælp for Inussuk-IT

I DRIFT

Den Grønlandske datafordeler

I DRIFT

Offentlig Digital Post i Grønland (e-Boks proxy og håndtering af fritagne)​

I DRIFT

Digitalisering af afgiftsanmeldelser​

I DRIFT

Selvbetjenings-løsninger der integrerer med Selvstyrets ERP-system

I DRIFT

Forvaltning af kapitalafkastskat

I DRIFT

Straksbetaling af importafgifter for private

I DRIFT

Aalisakkat (Indberetning af Ressourcerenter)​

Under udvikling

Videreudvikling af Pantportalen

Under udvikling

Digitalisering af udførsels-anmeldelser

Under udvikling

Automatisering af udsendelse af standardbreve vedr. NemKonto

Under udvikling

Videreudvikling af digitalisering af afgiftsanmeldelser

Under udvikling

Digitalisering af proces for krydstogtafgift, havneafgift samt miljø- og vedligeholdelses-gebyr

Under udvikling

Rådgivning vedr. integreret jobportal og tilsynssystem for Departement for Arbejdsmarked

Under udvikling

Projektledelse: Nyt BBR-system for den grønlandske digitaliserings-styrelse​

Under udvikling

Projektledelse: Organisatorisk implementering af lovgivning for Jobsøgningsydelse og Offentlig Hjælp for Inussuk-IT

Kontakt

Hør mere om vores arbejde i Grønland

Vi kan løse mange typer software-opgaver i Magenta Grønland, og skulle du være interesseret i at høre mere, skal du ikke tøve med at kontakte os. 

Kontaktinformation

Bent Handberg

Cases og artikler

Læs mere om Magenta Grønland