Magenta har tilsluttet sig IT-Branchens Kodeks for Indrapportering af Sikkerhedsbrister

En af grundforudsætningerne for, at digitaliseringen lykkes, er, at kunder og borgere har tillid til it-løsningerne, der understøtter det digitale Danmark. Med andre ord er god it-sikkerhed en afgørende faktor. Derfor har Magenta tilsluttet sig IT-Branchens Kodeks for Indrapportering af Sikkerhedsbrister.

Virksomhederne og myndighederne vil derfor meget gerne høre fra dig, hvis du bliver opmærksom på fejl eller sikkerhedsbrister i systemer, der kan medføre sikkerheds- eller databrud.

Alle tilsluttede virksomheder og myndigheder bestræber sig på at håndtere din henvendelse efter nedenstående vejledning.

Vi forventer, at du efter bedste evne orienterer dig i nedenstående vejledning og overholder de dele, der vedrører dig som anmelder.

Hvornår skal du henvende dig om sikkerhedsbrister?
 • Du skal henvende dig, når der er tale om en sikkerhedsbrist, som du mener, kan medføre misbrug af oplysninger, der efter deres natur fremstår som fortrolige. Det kan for eksempel være, hvis du ser oplysninger på andre borgere, som du ikke mener, du bør kunne se eller tilgå.
 • Helt overordnet vil vi gerne høre om utilsigtet adgang til persondata eller virksomhedsfølsomme oplysninger. Det kan for eksempel være:
  • Hvis du har modtaget eller fået adgang til andre borgeres persondata
  • Hvis det er muligt at justere rettigheder eller på anden vis tilgå andres brugerkonti eller oplysninger
  • Hvis du har fået kendskab til sårbarheder i software eller mulige exploits, der kan udnyttes til at tilgå ellers utilgængelige data.
Hvad har vi brug for at vide?
 • Vi vil gerne have en så detaljeret beskrivelse som muligt af problemet eller fejlen, som du har oplevet
 • Din henvendelse må meget gerne indeholde følgende oplysninger:
  • Hvordan du blev opmærksom på problemet eller fejlen
  • Hvad fejlen eller sikkerhedsbristen er ifølge dig
  • Hvor problemet, fejlen eller sikkerhedsbristen er oplevet
  • Medsend meget gerne screenshots (skærmbillede) af problemet, fejlen eller sikkerhedsbristen.
 • Dine kontaktoplysninger.
  • Vi accepterer og respekterer indenfor lovgivningens rammer, hvis du gerne vil være anonym, men vi opfordrer dig til at sende os dine kontaktoplysninger. Vi skal bruge dine kontaktoplysninger for at kunne melde tilbage til dig, og for eventuelt at få uddybet din henvendelse.
Hvad må du ikke?
 • Du må ikke udnytte fejlen eller sikkerhedsbristen, du har observeret, til at tilgå data
  • Du kan naturligvis uforskyldt få adgang til data, der ikke vedrører dig. Det afgørende er, at du ikke udforsker sikkerhedsbristen og udnytter det til at tilgå flere data.
 • Når vi har modtaget din henvendelse, vil vi straks, og afhængig af sikkerhedsbristens omfang og alvorlighed, påbegynde afhjælpningen. Vi appellerer til, at du i mellemtiden ikke selv medvirker til at forværre konsekvenserne ved den konstaterede sikkerhedsbrist – eksempelvis ved at gå til medierne med din viden om sikkerhedsbristen, mens vi behandler din henvendelse. Det gælder også de sociale medier
  • Der kan være tale om en sikkerhedsbrist, som kan udnyttes af andre
  • Det er afgørende, at vi får mulighed for at løse problemet, før det bliver alment kendt. Dette er med henblik på at begrænse skaden – også for de eventuelt berørte personer.
 • Hvis du vælger at medvirke til en spredning af oplysninger, som utilsigtet er blevet tilgængelige som følge af det konstaterede sikkerhedsbrist, kan vi være nødsaget til at betragte dine handlinger som medvirken til hacking, og eventuelt gå videre med en politianmeldelse.
Hvor skal du henvende dig?
 • Du bedes sende oplysningerne til: info@magenta.dk
  • Du bedes gøre os opmærksom på problemet hurtigst muligt og uden unødigt ophold. Det er afgørende, at vi får mulighed for at løse problemet hurtigst muligt.
Hvad sker der, efter du har sendt os din henvendelse?
 • Vi tager din henvendelse seriøst, og vi vil behandle den, så snart vi modtager den
 • Du vil altid inden for 1-2 hverdage modtage en kvittering for din anmeldelse, så du ved, at vi har modtaget den
 • Du vil endvidere inden for 2 uger få en tilbagemelding, der beskriver hvad vi har gjort med din henvendelse. Her vil det også fremgå, om du skal forvente at høre mere fra os, eller om sagen er lukket
 • Der kan være en pligt til at anmelde sikkerhedsbristen eller databruddet til Datatilsynet eller andre offentlige myndigheder. Denne pligt påhviler i udgangspunktet den dataansvarlige og databehandleren og ikke dig som borger eller anmelder. Når du har gjort os opmærksom på databruddet, går vi videre med en eventuel anmeldelse til Datatilsynet.

Læs mere om IT-Branchens tiltag her.

Indrapporter sikkerhedsbrist: