Læs mere

Ydelser

Rest-integration Magenta

REST-integration

Kommunikation imellem it-systemer og til at løse fælles opgaver.

Hos Magenta arbejder vi indenfor de fællesoffentlige retningslinjer for anvendelse af web-services og særligt

Læs mere »
Lokal Rammearkitektur

Implementering af rammearkitektur

Spark monopolet ud af kommunen

Med Rammearkitekturen indføres standarder, åbne snitflader og en løst koblet IT-arkitektur. Rammearkitekturen kan overflødiggøre eller automatisere diverse processer

Læs mere »
Informationssikkerhed

Informationssikkerhed

Vi tager hånd om, at de produkter, vi leverer, er i overensstemmelse med EU’s persondataforordning, så kunderne kan føle sig trygge som dataansvarlige.

Vi arbejder med

Læs mere »
Rammearkitektur

Rammearkitektur

Automatisering af processer og arbejdsgange sikres ved genbrug af data mellem fagsystemer.

Rammearkitekturen sørger for at løsne det tekniske og økonomiske greb i kommunerne. Ved

Læs mere »