Magenta ydelser

Alfresco Magenta

Alfresco

Alfresco er endnu et populært open source-CMS baseret på Java. Alfresco er ligesom Liferay først og fremmest en portalløsning rettet mod dokumenthåndtering og større organisationer.

Læs mere »
Django Magenta

Django

Optimér arbejdsgange og processer med Django


Django er et Open Source framework til højniveau-programmeringssproget Python, som opfordrer til hurtig udvikling og et rent og pragmatisk design.

Læs mere »
OS2mo banner

OS2mo

Mennesker og organisation

OS2mo får styr på mennesker og enheder i din organisation så I får færre arbejdsgange og mere overskud til meningsfyldt arbejde.

Læs mere »
Rammearkitekturen

Rammearkitektur

Spark monopolet ud af kommunen

Med Rammearkitekturen indføres standarder, åbne snitflader og en løst koblet IT-arkitektur. Rammearkitekturen kan overflødiggøre eller automatisere diverse processer og arbejdsgange ved at genbruge data mellem systemerne.

Læs mere »

Vores opgaver spænder fra udvikling, drift, rådgivning og vedligehold til support af systemer, infrastruktur og software. Vi nytænker og udfordrer markedet og er stolte, når vi lykkes med at få kunderne til at flytte sig i den rigtige retning. Alt vi laver er open source, hvilket gør mulighederne uendelige.

Arkivering

Når dit it-system skal afleveres til offentligt arkiv, skal det omdannes fra en driftsversion til en arkiveringsversion. Magenta tilbyder billigere arkivering takket være udviklingen af open source værktøjet Data Preservation Toolkit.

CMS/CMF

Magenta har leveret løsninger til web siden 1999. I dag er vi én af Danmarks førende leverandører af Content Management Systemer på open source vilkår. Vi udvikler både traditionelle CMS-systemer og større enterprise CMS.

Informationssikkerhed

Vi arbejder med data under sikre forhold via krypterede forbindelser, og vores hostingpartner er ISO 27001-certificeret. Vores produkter er designet til at behandle persondata. Derfor arbejder vi hjemmevant og målrettet efter Privacy by Design principper. Vi tager hånd om, at de produkter, vi leverer, er i overensstemmelse med EU's persondataforordning, så kunderne kan føle sig trygge som dataansvarlige.

Rammearkitektur

Rammearkitekturen sørger for at løsne det tekniske og økonomiske greb i kommunerne. Ved at indføre standarder, åbne snitfalder og den løst koblede it-arkitektur sikres det, at der ikke skabes afhængigheder til specifikke leverandører. Automatisering af processer og arbejdsgange sikres ved genbrug af data mellem fagsystemer.