REST-integration

REpresentational State Transfer (REST) er en arkitekturstil, der anvendes til udvikling af webservices og udstilling af ressourcer (data) med webservices. REST er baseret på principperne og arkitekturen, som anvendes på internettet, og genbruger få, udbredte standarder og protokoller her fra.

Hos Magenta arbejder vi indenfor de fællesoffentlige retningslinjer for anvendelse af web-services og særligt REST webservices i it-løsningerne i den offentlige sektor. Formålet med de fælles retningslinjer for webservices er at skabe bedre interoperabilitet imellem offentlige institutioners it-løsninger.

Systemer der er REST kompatible bliver også kaldt RESTful, og de er karakteriseret ved at være uafhængige af systemets individuelle tilstande. Med dette menes, at serveren ikke behøver at vide noget om klienten og vice versa.

REST vinder frem

Der opleves en stadig større udbredelse i antallet af REST-baserede web-services. Det er oplagt, at meget offentligt data i Danmark, og for så vidt også på europæisk og globalt plan, med fordel kan udstilles vha. denne metode. 

Både for mennesker og maskiner

De fleste har den opfattelse, at REST-baserede webservices er rettet mod mennesker og web-baserede applikationer, men REST er lige så velegnet til systemsystem-kommunikation. For at lette arbejdet med at udstille offentlige data vha. REST-baserede webservices, har IT- og Telestyrelsen (nu Digitaliseringsstyrelsen) udarbejdet en række dokumenter, som dels diskuterer mulighederne og perspektiverne, og dels giver en række retningslinier til støtte for frembringelsen og brugen af REST-baserede web-services.

REST bygger på systemer og funktioner fra internettets HTTP, hvilket betyder, at det er mere simpelt at gå til, da det ikke er nødvendigt med nyt framework eller teknologi for at kunne anvende REST. Dette er en af grundene til, at REST er meget populært og en af de mest anvendte strukturer til webservices.

Kontakt os for at høre mere om vores løsninger indenfor REST-integration.

Del på linkedin
LinkedIn
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på email
Email
Rest-integration Magenta
Kontaktperson

Henrik Kirk Larsen

Henrik Kirk Larsen
Projektleder
henrik@magenta.dk
+45 81 77 16 99