Arkivering

Den offentlige myndighed, som ejer det it-system, der skal arkiveres, skal ifølge loven betale alle udgifter, der er forbundet med udarbejdelsen af arkiveringsversionen. Arkiveringsversionen udarbejdes som regel af en it-leverandør.

Værktøjet Database Preservation Toolkit trækker data ud af et kørende it-system hos en myndighed og pakker dem i det bevaringsformat, Rigsarkivet har specificeret, nemlig bekendtgørelse 1007 om arkiveringsversioner.

Magenta har sammen med Rigsarkivet bidraget til udviklingen af værktøjet og har derfor særligt indblik i, hvordan det fungerer. Magenta bidrager også løbende til videreudviklingen af Database Preservation Toolkit.

Magenta har ligeledes særlige arkiv-kompetencer ift. udarbejdelsen af arkiveringsversionen og kan rådgive offentlige myndigheder om såvel tekniske som arkivalske aspekter desangående.

Kontakt Alex Thirifays for mere information: alex@magenta.dk, tlf. 81 77 27 80

Spark monopolet ud af det offentlige

Med Rammearkitekturen indføres standarder, åbne snitflader og en løst koblet it-arkitektur. Det er forudsætningen for, at der ikke længere kan skabes afhængigheder til specifikke leverandører.

Rammearkitekturen kan overflødiggøre eller automatisere diverse processer og arbejdsgange ved at genbruge data mellem systemerne.

Magenta har implementeret Rammearkitekturen (Lokal Rammearkitektur eller LoRa), som benyttes i flere kommuner til forskellige formål.

Hvorfor vælge Rammearkitekturen?

  • Giver mulighed for at udskifte systemer og leverandører ved at fjerne teknologiske afhængigheder
  • Gør, at it-systemer kan tale sammen og udveksle data
  • Sørger for, at du kun skal indtaste data én gang
  • Synkroniserer data på tværs af systemer
  • OIO-standardiserer dine data.

Læs mere om den Fællesoffentlige Rammekultur her

Del på linkedin
LinkedIn
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på email
Email
Arkivering med værktøjet Database Preservation Toolkit
Kontaktperson

Alex Thirifays

Alex Thirifays
Projektleder
alex@magenta.dk
+45 81 77 27 80