OS2datascanner

Effektiv og pålidelig beskyttelse mod sikkerhedsbrister

OS2datascanner er et avanceret scanningsværktøj, som finder personkritiske og personhenførebare informationer på hjemmesider, intranet, netværksdrev og Exchange-mailservere.

Finder kritiske data

OS2datascanner scanner data igennem for at sikre, at der ikke er personhenførbare informationer eller andre personkritiske data som blandt andet:

 • CPR-numre
 • Navne
 • Sundhedstermer
 • Kreditkortnumre
 • Adresser
 • Email-adresser

Men mulighederne stopper ikke her. Med OS2datascanner er det muligt at oprette og kombinere søgestrenge til netop jeres behov. Man kan selv skrive søgestrenge og kombinere dem, præcist som man ønsker, sådan at brugerne kan skræddersy scanningerne.

Modulbaseret scanning

OS2datascanner består af tre moduler med hvert sit unikke formål:

 • Webscanning finder kritiske data på hjemmesider og intranet
 • Filscanning finder kritiske data på netværksdrev
 • Mailscanning finder kritiske data på Exchange mailservere


Selvbetjeningsløsning og lokal installation

Webscanning leveres som en cloud-løsning hos Magenta. Der lagres ingen følsomme data hos os. I stedet gemmes en reference til, hvor data kan findes. Filscanning og mailscanning sættes op på jeres egen server. Dermed beskyttes scanningerne af samme sikkerhedsniveau som resten af jeres organisation, og data forbliver jeres.

Webscanning

Webscanner-modulet finder alle relevante typer af data på en hjemmeside:

 • HTML-indhold på hjemmesider og intranet
 • Officepakken – dokumenter, regneark og præsentationer
 • Scannede dokumenter og fotokopier
 • Billeder og PDF’er (OCR-scanning)


Webscanner-modulet kan også følge et sitemap og scanne data, der ikke er linket til fra andre sider. Modulet kan desuden finde døde links.

OS2datascanner lagrer ikke resultaterne af scanningerne. I kan derfor være sikre på, at resultaterne af scanningen alene kendes af jeres brugere i organisationen.

Jeres brugere og scannede domæner skal godkendes af Magenta og internt i jeres egen organisation. Dermed sikres det, at OS2datascanner kun kan scanne jeres egne websites.

Filscanning

Når OS2datascanner skal monteres på et eller flere fildrev, skal løsningen placeres på en intern server hos jer, bag firewalls og andre sikkerhedsmekanismer.

I opsætter selv serveren. Efter en dialog om omfanget af jeres scanninger aftaler I med Magenta specifikationer for serveren.

Serveren skal installeres med Linux-styresystemet Ubuntu.

Filscanneren henter fildrev-indholdet over på den server, I stiller til rådighed. Når filerne hentes over på serveren, scannes de i en løbende proces, hvor allerede scannede filer overskrives, efterhånden som de bliver scannet. Det giver mulighed for at scanne meget store mængder data uden at overskride serverens kapacitetet.

Hvilke filtyper scannes?
Der scannes efter html, text, pdf, zip og csv. Desuden scannes alle slags Office-filer (doc, docx, ppt og xls). Billeder scannes også (png, gif, jpg).

Derudover vil scanneren på baggrund af filernes metadata tjekke, om filerne er scannet tidligere. I vil kunne scanne efter en lang række kriterier, herunder ord og kombinationer af ord.

Mailscanning (Exchange)

OS2datascanner kan ud af boksen håndtere alle versioner af MS Exchange, der understøtter EWS managed API.

Magenta kan efter aftale løse mail-scanning på andre versioner af Exchange eller andre mailsystemer. Kontakt os for et tilbud.

Mailscanningen henter mails og mail-folders over på scanningsserveren.

Scanneren henter foldere for en bruger ad gangen, hvorefter der scannes folder for folder. På serveren overskrives brugeren, når en ny bruger hentes, således at data slettes umiddelbart. Og eftersom der er tale om en in-houseløsning uden adgang til internettet, er der ikke GDPR-issues forbundet med løsningen.

Mailscanningen foregår på samme måde som ved filscanning, og kriterier for scanningen kan opsættes ligesom for filscanneren.

Mailscanningen kan sende en rapport til udvalgte personer med angivelse af de steder, hvor usikre mails er placeret.

Mailscanningen kan også opsættes således, at den enkelte bruger modtager en rapport med links til de mapper og mails, der indeholder følsomt materiale.

Del på linkedin
LinkedIn
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på email
Email
OS2datascanner banner
Kontaktperson

Thomas Ottosen
Projektleder
to@magenta.dk
+45 22 87 42 24
OS2borgerPC banner

OS2borgerPC

Webbaseret applikation

OS2borgerPC er et remote managment system til offentligt tilgængelige publikums-computere.

Læs mere »
OSflow

OSflow

Digitalisering af sagsbehandlingsopgaver

OSFlow er et case management system baseret på Alfresco og udviklet i tæt samarbejde med kunder, brugere og Magenta. Nøgleord for OSFlow er sikkerhed, brugervenlighed, fleksibilitet og skalerbarhed.

Læs mere »