OS2cprbroker

OS2cprbroker er en open source løsning, der fungerer som et fælles CPR datalager i organisationens IT-infrastruktur og tilbyder adgang til data i realtid. Alle fagsystemer og medarbejdere kan tilgå lageret via standardiserede webforespørgsler.

Hvorfor vælge OS2cprbroker?

Med OS2cprbroker kan du:

 • udstille snitflader til opslag på CPR-numre og adresser internt i organisationen.
 • integrere en ny ekstern CPR-datakilde via OS2cprbroker.
 • tilføje en abonnementsløsning til frit udtræk af persondata.
 • frit vælge serviceleverandør(er)
 • understøtte koblingen mellem UUID og CPR-nummer
 • kryptere kommunikation mellem fagssystemer og OS2cprbroker 
 • integrere med IIS og Active Directory.
 • sende adviseringer til fagsystemer, når en borger har fået opdateret sine stamdata.

Magenta tilbyder rådgivning ift. planlægning og implementering af bæredygtige GDPR-compliant integrationer til cpr-datakilder.

OS2cprbroker og EU Persondataforordningen (GDPR)

EU persondataforordningen stiller bl.a. krav til sporbarhed og sletbarhed af persondata. OS2cprbroker hjælper med at holde styr på, hvem der har adgang til CPR data, til hvilket formål data bruges, og at unødvendige data slettes fra systemet.

OS2cprbroker sikrer:

 • On-demand sletning af borger fra databasen samt tilhørende abonnement ved den eksterne CPR-datakilde.
 • Logning af alle CPR-opslag ét samlet sted.

OS2cprbroker muliggør udfasning af DPR

DPR Emulering er en udvidelse i OS2cprbroker, der giver mulighed for at foretage opslag på en given borger gennem DPR Emulering Viderestilling snitfladen. Borgeren oprettes i OS2cprbroker-databasen, og der oprettes abonnement på den givne borger på Serviceplatformen, hvilket vil sikre ajourføring stamdata med hændelsesdata fra Serviceplatformen i både OS2cproker- og DPR Emulering databasen.

Integrationer til OS2cprbroker:

 • Acadre
 • Send Digitalt
 • GetOrganized
 • NemSend
 • SBSYS
 • ComputopicSMS
 • SKS A.refusion
 • IIQ
 • Udbetaling Danmark Advis
 • SOFD (Syddjurs Organisations og Forretnings Databrønd)
 • MassMail
 • DCROpenCaseManager
 • Kingo (bruger DPR Emulering)
 • ØS Indsigt (bruger DPR Emulering)

OS2cprbroker adviseringer

Ved brug af adviseringer er der som dataansvarlig i langt højere grad mulighed for at lave hensigtsmæssige integrationer der ikke er i strid GDPR.
Hvis integrationer skal overholde visse regler ift. brugen persondata, så giver adviseringer en rig mulighed for fremadrettet at bygge GDPR-compliant integrationer.

En GDPR-compliant integration afhænger i høj grad også af et givent fagsystem’ adfærd over for OS2cprbroker.

Af driftserfaring må vi desværre konstatere, at mange vælger ikke at gøre brug af notifikationer, men i stedet at lave integrationer i form af batch-kørsler, som laver forespørgsler til OS2cprbroker for hver borger i hvert givent fagsystem. Og at forretningslogik i fagsystemer samtidigt også spænder ben for en GDPR-compliant integration. Tilgangen med brug af adviseringer medfører blandt andet også en betydelig mindre daglig vækst af applikationsloggen.

Data warehousing og BI

Som kommune har man mulighed for at abonnere på kommunekoder og/eller cpr numre på Serviceplatformen. 

Når hændelsesdata indlæses i OS2cprbroker, lagres alle hændelser i OS2cprbroker databasen. Det giver mulighed for løbende at genere historisk demografisk ud fra hændelser, der kan bruges til at tage ledelsesbeslutninger.

I denne forbindelse tilbyder Magenta også BI-værktøjet Borger-udsynet til visualisering af borgerhændelser. Læs mere her.

CPReader

CPReader er en søgemotor, der er tæt integreret med OS2cprbroker med det formål at kunne lave opslag på CPR-numre eller søge efter personer ud fra navn og adresse – eller en kombination.

Med CPReader kan du:

 • Slå direkte op i OS2cprbroker som et fagsystem.
 • Sikre logning i OS2cprbroker på brugerniveau af dine opslag.
 • Kryptere kommunikation til og fra OS2cprbroker.

Læs mere om Magenta, og hvem vi er, som står bag udviklingen af OS2cprbroker hér.

Del på linkedin
LinkedIn
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på email
Email
OS2cprbroker banner
Kontaktperson

Thomas Ottosen - OS2datascanner, OS2cprbroker, OSflow

Thomas Ottosen
Projektleder
to@magenta.dk
+45 22 87 42 24
OS2datascanner et er værktøj til GDPR-scanning i din organisation - Office 365 scanningSkandinaviens største Open Source IT-leverandør Magenta 1999

OS2datascanner

Effektiv beskyttelse mod sikkerhedsbrister

OS2datascanner er et avanceret scanningsværktøj, som finder personkritiske og personhenførebare informationer på hjemmesider, intranet, netværksdrev og mailservere.

Læs mere »
Observand Database ODA

Observand Database – ODA

Styr på følsomme personoplysninger

Observand Database er et godt eksempel på, hvordan man lever op til EU’s Persondataforordning og sikrer mod misbrug af følsomme personoplysninger.

Læs mere »
OS2display banner

OS2display

Digital kommunikation og formidling

OS2display er en brugervenlig og fleksibel infoskærmløsning, der gør det nemt at producere, publicere og administrere indhold til infoskærme.

Læs mere »