OS2bos

OS2bos (Bevilling og Styring) er et digitalt bevillings- og styringssystem, der i en konfigurerbar regelmotor holder styr på paragraffer og foranstaltninger, og sikrer at bevillinger sker i overensstemmelse med serviceloven indenfor den offentlige sektor. 

Formålet med systemet er at give kommunen et styringsredskab til at kunne vurdere effekten af foranstaltninger samt at kunne lave løbende budgetopfølgning og sikre et bedre økonomioverblik på socialområdet.

Gevinsterne ved OS2bos:

  • Økonomisk overblik over sager og bevillinger
  • Mulighed for at indregne forventede udgifter
  • Regelmotor holder styr på paragraffer og foranstaltninger
  • Indsatstrappen sikrer at borgeren får den rette støtte
  • Dataindsamling til vurdering af indsatser
  • Integration til økonomisystem og ESDH
  • Integration til Serviceplatformen
  • Veldefineret API til nye integrationer

Økonomisk overblik og prognoser

Når en sagsbehandler opretter en bevilling og vælger ydelse, pris og betalingsinterval, giver OS2bos et øjeblikkeligt overblik over økonomien, også inden bevillingen godkendes. 

Når bevillingen godkendes, sendes information til økonomisystem eller lønafdeling afhængigt af om bevillingen inkluderer lønudgifter og/eller udbetalinger eller kommende fakturabetaling. Desuden journaliseres bevillingen. 

En bevilling genererer en betalingsplan med eget ID, ligesom hver enkelt betaling er opmærket unikt for let at kunne matches til en senere faktura. 

En sagsbehandler kan desuden oprette forventede udgifter på en sag, for at kunne danne en økonomisk prognose for hvordan en sag forventes at udvikle sig. Det kan fx dreje sig om forventede prisændringer på allerede godkendte foranstaltninger eller man kan indtaste en forventet udgift (fx et efterskoleophold til året efter) inden udgiften er konkretiseret. 

Forventede udgifter optræder for sig selv i det økonomiske overbliksbillede, og bruges alene til at danne en budgetprognose. Forventede udgifter optræder således ikke i hverken økonomisystem eller journal, men alene i OS2bos, indtil de eventuelt godkendes som en  ny eller ændret udgift.

Regelmotor holder styr på paragrafferne

Når en sagsbehandler opretter en bevilling i OS2bos, vil sagsbehandleren få præsenteret en oversigt over hvilke bevillingsmuligheder der er på den konkrete foranstaltningsparagraf. 

Bevillingsmulighederne kommer fra regelmotorer, der definerer hvilke paragraffer der kan benyttes til bevillinger, samt hvilke aktiviteter/foranstaltninger der må bevilges på de forskellige paragraffer. 

Regelmotoren er konfigurerbar, og kommunen kan selv redigere indholdet fx tilføje nye foranstaltninger eller nye paragraffer. På den måde kan kommunen sikre at der bevilges på korrekte paragraffer i serviceloven, samt at kommunens interne regler for hvilke aktiviteter der kan bevilges på de enkelte paragraffer overholdes. 

OS2bos indeholder desuden et leverandørregister (både interne og eksterne leverandører kan tilkyttes), som kommunen kan udfylde med egne data. Leverandørregistret kan kobles til bestemte foranstaltninger så sagsbehandleren ved bevilling af en given foranstaltning kan vælge mellem en vifte af de leverandører der kan levere den ønskede ydelse.

Vurdering af indsatser

Når en sag oprettes i OS2bos angives placering af barnet på indsatstrappen. Denne placering, samstillet med målgruppe (handicap- og/eller familieområde), afgør hvilke indsatser sagsbehandleren kan bevilge, ud fra et foruddefineret konfigurerbart regelsæt.

Barnets placering på indsatstrappen ændres løbende i takt med at barnets situation ændres. Denne historik bruges til at dokumentere effekten af indsatserne, og hjælper kommunen med at få et overblik over hvilke indsatser der har den bedste effekt.

Et fælles projekt

OS2bos er udviklet i samarbejde med Ballerup Kommune og er designet med henblik på at lette budgetlægning og budgetopfølgning på det specialiserede socialområde. 

Datastrukturen er tilrettelagt med henblik på at der skal kunne udtrækkes ledelsesinformation og der er mulighed for at modellere forskellige dataudtræk afhængigt af behov. 

Læs her omkring implementeringen af OS2bos in Ballerup Kommune

Læs mere om produktet på hjemmesiden for det offentlige digitaliseringsfællesskab.

Del på linkedin
LinkedIn
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på email
Email
Styr på børne- og ungeområdet med OS2BOS
Kontaktperson

Anne Dorte Bach

Anne Dorte Bach
Projektleder
annedorte@magenta.dk
+45 22 46 47 36
OS2datascanner et er værktøj til GDPR-scanning i din organisation - Office 365 scanningSkandinaviens største Open Source IT-leverandør Magenta 1999

OS2datascanner

Effektiv beskyttelse mod sikkerhedsbrister

OS2datascanner er et avanceret scanningsværktøj, som finder personkritiske og personhenførebare informationer på hjemmesider, intranet, netværksdrev og mailservere.

Læs mere »
OS2display banner

OS2display

Digital kommunikation og formidling

OS2display er en brugervenlig og fleksibel infoskærmløsning, der gør det nemt at producere, publicere og administrere indhold til infoskærme.

Læs mere »
Open source CMS OBVIUS™er Københavns Universitets webportal

OBVIUS – CMS

Open Source Content Management System til websites

For at imødekomme de stigende krav til brugervenlighed, og samtidig kunne tilbyde fleksible og avancerede muligheder har vi udviklet OBVIUS.

Læs mere »