OBVIUS – CMS

OBVIUSTM – webportal til inter-, intra-, og extranet

For at imødekomme de stigende krav til brugervenlighed, og samtidig kunne tilbyde fleksible og avancerede muligheder har vi udviklet OBVIUSTM – et Open Source Content Management System (CMS) til websites og ekstern kommunikation.

OBVIUSTM er et browserbaseret arkiverings-, redigerings- og publiceringsredskab til inter-, intra-, og extranet. Det betyder blandt andet, at alle, der har en pc med internetadgang, kan arbejde på websitet – uanset hvor man befinder sig på kloden.

OBVIUSTM indeholder de samme basale funktioner, som man finder i tekstbehandlingssystemer. Den redigerende bruger opretter, ændrer, flytter og sletter dokumenter – og offentliggør de færdige tekster og billeder på websitet efter WYSIWYG-princippet – What You See Is What You Get.

Ét system – ét samlet overblik
Langt størstedelen af den information, der findes i virksomheder og organisationer ligger spredt – og ofte ustruktureret – i form af blandt andet pjecer, nyhedsbreve, PowerPoints, tekstdokumenter og typisk også et website.

Med OBVIUSTM kan den ustrukturerede information samles og systematiseres i ét system, hvor medarbejderen kan angive, hvordan den indsamlede viden skal knyttes sammen – og hvor den skal publiceres.

Al viden ligger samlet ét sted, hvilket giver mulighed for at søge på kryds og tværs i vidensbasen. Samtidig giver de avancerede søgefunktioner webmaster og medarbejdere et stærkt redskab til at relatere viden på stadig nye måder.

Krydsrelatering af viden stiller krav til organiseringen af data. Redskaberne er blandt andet nøgleord, klassifikationssystemer og versionsstyring. Vores erfaring viser, at en grundig plan for vidensstrukturen vil spare mange kræfter og megen tid senere, for eksempel når der er behov for nye emneopdelinger – eller at imødekomme de stigende krav til brugervenlighed og nye ønsker med hensyn til at relatere den eksisterende viden.

Browseruafhængighed
OBVIUSTM kan køre i alle nyere browsere. En del Content Management Systemer er bundet op på én enkelt browser, hvilket stiller krav om en stor grad af ensretning i organisationen eller virksomheden.

Målgrupper og rettigheder
Da vi udviklede OBVIUSTM, tænkte vi primært på de virksomheder og organisationer, der har en kommunikationsstrategi og en ansvarsfordeling. Derfor er der redskaber henvendt til informationsmedarbejderen, til redaktøren af nyhedsbrevet, til den utrænede bruger – og til administrator af websitet.

Hver enkelt medarbejder bliver ‘redaktør’ af sit eget område. Nogle medarbejdere får måske tilladelse til at foretage sig ganske meget, mange steder på websitet, mens andre får tildelt nogle få rettigheder på nøje afgrænsede områder. Det afhænger alt sammen af ansvars- og opgavefordeling.

Dokumentation og manualer
Københavns Universitet vedligeholder en opdateret OBVIUSTM-dokumentation på en wiki. For at undgå dobbeltarbejde har vi valgt at følge denne udvikling og samarbejde med Københavns Universitet om manualen og de forskellige redskaber på den wiki, som universitetet stiller til rådighed.

Når vi foretager nyudvikling kommer der som regel væsentlige tilføjelser til manualen. Alle kunder kan benytte manualen uden beregning. Derved kan alle, der arbejder med systemet, holde sig ajour med udviklingen i OBVIUSTM.

Dokumentationen leveres under samme Open Source licens som programmerne, hvilket tillader kunden at tilpasse og justere dokumentationen efter eget behov. Der er således mulighed for at lave skræddersyede manualer til de enkelte medarbejdere i relation til den enkeltes opgaver.

Tillid og åbenhed
Open Source licensen på OBVIUSTM betyder, at vores kunder alene betaler for vores tid på det enkelte projekt samt de timer, vi bruger på kundesupport og videreudvikling.

Overdragelsen af den fulde kildekode betyder, at kunderne kun er bundet til os af de bånd, der skabes af tillid og af vores evne til at overholde aftaler og til at løse de udfordringer, som måtte opstå.

OBVIUSTM i overskrifter
Operativsystem: GNU/Linux
Database: MySQL
Web-server: Apache 1.3, mod_perl, Perl 5.6.1 +

Læs mere om OBVIUS i denne case omkring vores arbejde med Københavns Universitet.

Del på linkedin
LinkedIn
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på email
Email
Open source CMS OBVIUS™er Københavns Universitets webportal
Kontaktperson

Anne Dorte Bach

Anne Dorte Bach
Projektleder
annedorte@magenta.dk
+45 2246 4736
Observand Database ODA

Observand Database – ODA

Styr på følsomme personoplysninger

Observand Database er et godt eksempel på, hvordan man lever op til EU’s Persondataforordning og sikrer mod misbrug af følsomme personoplysninger.

Læs mere »
Styr på børne- og ungeområdet med OS2BOS

OS2bos

Bevilling og Styring

OS2BOS er et digitalt bevillings- og styringssystem, der i en konfigurerbar regelmotor holder styr på paragraffer og foranstaltninger, og sikrer at bevillinger sker i overensstemmelse med serviceloven indenfor den offentlige sektor.

Læs mere »
OS2datascanner et er værktøj til GDPR-scanning i din organisation - Office 365 scanningSkandinaviens største Open Source IT-leverandør Magenta 1999

OS2datascanner

Effektiv beskyttelse mod sikkerhedsbrister

OS2datascanner er et avanceret scanningsværktøj, som finder personkritiske og personhenførebare informationer på hjemmesider, intranet, netværksdrev og mailservere.

Læs mere »