Udviklerdage i Magenta 2020

Hos Magenta inspirerer vi hinanden og deler viden på tværs af organisationen, hvilket skaber effektiviserede arbejdsgange; og holder os opdateret på de nyeste tiltag inden for branchen. 

Traditionen tro afholdt Magenta sine årlige udviklerdage d. 11. og 12. juni. På kontoret i Aarhus blev samtlige medarbejdere fra Aarhus, København og Grønland samlet, hvor tværfaglige grupper skulle samarbejde om selvvalgte temaer. Temaerne omhandlede bl.a. webtilgængelighed, CI Containeres & DevOps, OpenTelemetry og kode variabilitet.

De to dage blev afsluttet med en præsentation af de forskellige gruppers arbejde, hvilket dannede basis for en diskussion af de enkelte oplæg om, hvordan vi som organisation kan arbejde videre med de konkrete tiltag. 

Magentas udviklerdage 2020
Danni og Lars integrerede scanning af Dropbox-konti med OS2datascanner.

Fokus på webtilgængelighed

Ét af de nævnte temaer omhandlede webtilgængelighed, blandt andet WCAG 2.1- standarden, der idag er gjort til et lovkrav om at udvikle websteder, platforme og mobilapplikationer, så de kan anvendes af flest muligt. Her er der særligt fokus på de brugere, som har svære handicap, f.eks. blinde, men også brugere med almindelige udfordringer, f.eks. farveblindhed eller nedsat syn. Derudover er tilgængelighed også et relevant tiltag, hvad angår søgemaskiner, fordi muligheden for trafik på det enkelte website kan øges, da Google belønner webtilgængelige hjemmesider. 

Vigtigheden i at arbejde med webtilgængelighed er således høj og fordelene mange. Derfor søgte en af grupperne under udviklerdagene at udarbejde en række guidelines til, hvordan Magenta fremadrettet kan højne kvaliteten af tilgængelighed i vores it-løsninger.

Udviklerdag
Io og Jørgen Ulrik arbejdede i deres gruppe med implementering af en Magenta udviklerhåndbog.

Materialet fra udviklerdagene er blevet til indlæg og tutorials, der deles på vores LinkedIn-profil og her på vores hjemmeside.

Frank Thomsen fremlægger resultaterne fra sin workshop omkring tilgængelighed under Magentas udviklerdage