Udviklerdage 2021

Fokus på udvikling, samarbejde og vidensdeling.

Så er det på torsdag og fredag, at vi i Magenta afholder udviklerdage for alle medarbejdere i virksomheden.

Torsdag morgen tager vores medarbejdere fra kontoret i København toget mod Aarhus, hvorefter vi alle mødes på vores kontor i Aarhus. For en god ordens skyld har vi aftalt, at vi alle sammen bliver testet for corona på forhånd, nu hvor vi samles fra nær og fjern.

Formålet med vores udviklerdage er at inspirere hinanden samt at få indsigt i hinandens arbejdsområder, hvilket understøtter vores mål og funktion som netværksorganisation. I Magenta tror vi nemlig på, at vidensdeling og samarbejde kan bane vejen frem for produktkvalitet og ikke mindst at kunne sikre den gode kundeoplevelse i sidste ende.

Magenta udviklerdage

I løbet af torsdag og fredag vil vi afholde forskellige workshops med fokus på forskellige emner, hvor vi også holder os opdaterede på nye tiltag og tendenser inden for branchen. Traditionen tro afslutter vi dagene med en fælles fodboldturnering fredag eftermiddag, hvor samarbejdet og kommunikationen mellem os nu bliver sat på prøve i det fri. Om aftenen holder vi den årlige sommerfest, hvor kollegaskabet samt god mad og drikke er i højsædet. 

Vi glæder os alle sammen rigtig meget til to spændende og hyggelige dage.

Programmet for dagene er blanding af workshops, fremlæggelser og drøftelser af nye teknologier, der er en del af Magentas kerneforrentning:

Workshop 1: Kommunikation mellem front- og backend med websockets

Dette er workshop, hvor vi laver en POC for udveksling af data mellem en frontend og en backend med websocket API. Vi ser også på cases, hvor websockets er muligvis ikke nogen god løsning til de dataudvekslinger, som vi oftest foretager. Her er GraphQL (eller bare bedre samarbejde mellem FE og BE) muligvis et bedre bud. Det skal dog ikke forhindre os i at lege med websockets og diskutere pros/cons.


Workshop 2: Property-based testing vha. hypothesis

Her snakker vi om at bruge Hypothesis til at lave property-based testing, i stedet for det sædvanlige fixture-based unittesting. Det kan komme mange til gode, og kunne reducere vores almindelige fixtures og fixture generators.


Workshop 3: Manuel sikkerhedstest af egne projekter

Vi sikkerhedstester Magenta produkter med udgangspunkt i OWASP Top 10 [1] [2]. Deltagere tester de produkter de arbejder med i hverdagen. Afhængigt af ens synspunkt: forhåbenligt finder vi ingen sikkerhedshuller / forhåbenligt har vi nogle fede demoer af sikkerhedshuller. Vi går efter at udbrede opmærksomhed om sikkerhed. Øge sikkerheden af vores produkter.


Workshop 4: Natural language processing

I Magenta skal vi udbrede kendskabet til Natural Language Processing (NTLP). Derfor er det oplagt at bruge udviklerdagene til at lege med nogen af disse teknologier.

Magenta udviklerdage


Workshop 5: Byg din første pipelin
e

Udviklerhåndbogen og Labs-håndbogen bygges vha. et Docker image administreret af Emil T. Det er ikke holdbart i længden; repoet skal insources til at være et Magenta-repo og der skal sættes en reel pipeline op i stedet for nuværende shell script-powered deployment flow.

Det er denne nedbetaling af teknisk gæld, der ligger til grund for workshoppen. Lad os bygge en hel CI/CD-pipeline fra bunden og prøve at bruge så mange Gitlab CI/CD-features, vi kan.

Produktet bliver et nyt Magenta-repo med en komplet pipeline. Vi udvider pipelinens omfang afhængigt af hvor meget vi når. Mulige bonusopgaver:

  • Tilgængelighedstjek på en renderet bog, integreret i MR-flowet
  • Auto-byg af Labs- og Udviklerhåndbogen, så Labs og håndbogsredaktionen kan reviewe eventuelle større ændringer
  • (Sem)versionering af images, evt. auto-genereret changelog og versionsnumre ud fra Conventional Commits
  • Håndtering af reviews vha. CODEOWNERS, så f.eks. frontendgruppen bliver sat på som reviewers, hvis der ændres i CSS-filer
  • Udvidelse/omskrivning/oprydning i Labs’ CI-dokumentation

Motivationen er en opkvalificering af medarbejdere og nedbetaling af teknisk gæld.

UDVIKLERDAGE - fokus på udvikling, samarbejde og vidensdeling

Webinar om bæredygtig it d. 6. juni – Opnå besparelser og reducér dit CO2-aftryk

Kom til webinar om OS2borgerPC, der ud over at beskytte kommunens borgere mod keyloggers og datatyveri også er en bæredygtig it-løsning, der reducerer jeres årlige omkostninger.

I webinaret fortæller it-konsulent fra Gladsaxe Kommune Anders Vejgaard om kommunens erfaringer med brug af OS2borgerPC, og uden at sige for meget, kan vi afsløre, at kommunen årligt sparer 12.000 kwh – svarende til 7 gennemsnitsdanskeres årlige elforbrug. Derudover levetidsforlænger kommunen eksisterende hardware markant, hvilket i sig selv er godt for både pengepungen og kommunens CO2-udslip.

Læs mere »