E-ARK i Madrid

E-ARK vil skabe en fælles model for arkivering

Arkiveringsprojektet E-ARK afholder årligt et “all staff meeting”, hvor alle projektdeltagere mødes og evaluerer det seneste år og ikke mindst lægger planer for det kommende. I år blev møderne holdt i Madrid over tre dage. Magenta deltog sammen med Rigsarkivet og 12 andre partnere fra EU og Schweiz. Både nationale arkiver, universiteter og leverandører er repræsenterede, så projektet har en solid vidensbase at trække på.

E-ARK er et EU-støttet open source projekt, der sigter mod at skabe en fælles anvendelig model for arkivering af elektroniske dokumenter. Projektet startede op i februar 2014 og er planlagt til at løbe til januar 2017.

I øjeblikket er formaterne 90 % færdige og softwaren er klar til pilottest i april – oktober. Formålet er at lave en version af systemet, der kan langtidsbevares og senere tilgængeliggøres.
Magentas opgave på nuværende tidspunkt er at gøre testversionen klar til arkivering ved at benytte Rigsarkivets arkiveringsformat.

Læs mere om open source projektet E-ARK, og hvem vi er i Huset Magenta.

E-ARK i Madrid