Styr på børne- og ungeområdet med OS2bos

OS2bos er udviklet i tæt samarbejde med Ballerup Kommune og OS2 for digitalisering af sagsgangene ved bevillinger på børne- og ungeområdet – Magenta og samarbejde

– Sagsbehandlerne har fået en umiddelbar gevinst ved at kunne se, hvad udgiften på årsbasis er for den bevilling, de laver. De får det økonomiske overblik på deres sager samlet. Det gør dem opmærksomme på pris og kvalitet og giver dem et bedre grundlag for at vurdere de ydelser, de køber.

Lone Junge Marcussen, leder af Center for Børn og Unge i Ballerup.

Papirarbejde, kommunikation pr email og årlige budgetoverskridelser var en udfordring på det specialiserede socialområde. Ballerup Kommune tog derfor en ambitiøs beslutning om at gennemgå arbejdsgangene og digitalisere bevillingsområdet med en helt ny måde at arbejde på.  

Resultatet er OS2bos, et digitalt bevillings- og styringssystem der i en konfigurerbar regelmotor holder styr på paragraffer og foranstaltninger, og sikrer at bevillinger sker i overensstemmelse med serviceloven. 

Derudover giver OS2bos socialrådgiverne et økonomisk indblik i de foranstaltninger de bevilger. Hvor en sagsbehandler før bevilgede indsatser uden at kende omkostningerne, får de nu et straksoverblik over, hvad tingene koster, inden de godkendes – både enkeltstående udgifter og udgifter samlet på årsbasis for den enkelte borger. 

Socialrådgivernes erfaring og viden om typiske sagsforløb kan nu også komme til udtryk ved, at de kan indtaste forventede udgifter, som endnu ikke er godkendte, for at kunne se en økonomisk forecast på hvordan en sag forventes at udvikle sig over fx det næste år. Det giver kommunen en bedre mulighed for at lave budgetjusteringer i løbet af året. 

– Vi har bygget en „regelmotor“ i form af en klassifikation. It-løsningen kender ikke lovgivningen, men gør hvad den bliver bedt om i henhold til reglerne i klassifikationen. Der er med andre ord ikke kodet regler ind i systemet, men i stedet bygget en brugergrænseflade hvor vi selv kan tilpasse ”regelmotoren”. Derved undgår vi at skulle bede en leverandør om hjælp, når der kommer lovændringer. Samtidig kan vi udvide antallet af klassifikationer, så systemet kan bruges på andre sagsområder med lignende bevillingssystemer.

Jens Kjellerup, digitaliseringschef i Ballerup Kommune

Formålet med OS2bos er ikke at lave en spareøvelse på socialområdet, men at få et redskab og et datagrundlag for en bedre økonomisk styring og et bedre indblik i hvilke indsatser der har den bedste effekt. 

I OS2bos arbejder man med et system, hvor man indplacerer det udsatte barn på en skalerings- og indsatstrappe der udløser en vifte af mulige foranstaltninger i serviceloven. Ved at dokumentere barnets op- eller nedrykning af skaleringstrappen, kan man med tiden samle et datagrundlag der viser hvilke indsatser der er benyttet og som har haft en positiv effekt. Dermed kan socialrådgiverne forbedre indsatserne for udsatte børn. 

OS2bos er som produkt med i OS2-fællesskabet og kan implementeres i andre forretningsområder, hvor der arbejdes med bevillinger. OS2bos kan konfigureres til mange forskellige forretningsområder. Det er oplagt også at se på områder som pension, psykiatri og hjælpemidler.

OS2bos er digitalisering ved bevillinger til børne- og ungeområdet

  • reducerer fejl i sagsbehandlingen
  • bringer sagsbehandlernes viden i spil
  • øger budgetsikkerheden
  • giver forretningen og ledelsen indsigt

Du kan læse mere på OS2-fællesskabet om OS2bos: https://os2.eu/produkt/os2bos

Artikler om OS2bos: www.digitalt.dk/2020/01/20/hovederne-ruller-i-kommunerne-fordi-der-mangler-overblik/

Styr på børne- og ungeområdet med OS2BOS

Webinar om bæredygtig it d. 6. juni – Opnå besparelser og reducér dit CO2-aftryk

Kom til webinar om OS2borgerPC, der ud over at beskytte kommunens borgere mod keyloggers og datatyveri også er en bæredygtig it-løsning, der reducerer jeres årlige omkostninger.

I webinaret fortæller it-konsulent fra Gladsaxe Kommune Anders Vejgaard om kommunens erfaringer med brug af OS2borgerPC, og uden at sige for meget, kan vi afsløre, at kommunen årligt sparer 12.000 kwh – svarende til 7 gennemsnitsdanskeres årlige elforbrug. Derudover levetidsforlænger kommunen eksisterende hardware markant, hvilket i sig selv er godt for både pengepungen og kommunens CO2-udslip.

Læs mere »