Michelle Horstbøll

Michelle Horstbøll er ansat som studentermedhjælper med fokus på salg og marketing. Michelle arbejder fra vores kontor i Aarhus.

Michelle Horstbøll