Michelle Horstbøll

Michelle Horstbøll er ansat som Junior Account Manager med fokus på salg og marketing. Michelle arbejder fra vores kontor i Aarhus.

Michelle Horstbøll