Casper V. Kristensen

Casper V. Kristensen is employed as a software developer and works with OS2mo from our office in Aarhus.

Casper V. Kristensen er ansat som softwareudvikler og arbejder med OS2mo fra vores kontor i Aarhus.