Retspsykiatrisk Ambulatorium i Århus

Udarbejdelse af retspsykiatriske erklæringer

Observand Database (ODA) er en løsning til håndtering af oplysninger om personer i retspsykiatriske afdelinger. ODA lever op til EU’s Persondataforordning og sikrer mod misbrug af følsomme personoplysninger.

Vi har udviklet løsningen i samarbejde med Retspsykiatrisk Ambulatorium ved Region Midtjylland for at holde styr på de retspsykiatriske sager og erklæringer.

Fokus på sikkerhed
Centralt i ODA er persondataforordningens fokus på, at it-systemer, der bruges til at behandle og opbevare persondata, designes til at sikre data bedst muligt i forhold til at undgå misbrug. ODA indeholder meget følsomme personoplysninger og er derfor designet og udviklet med henblik på at sikre data bedst muligt.

Alt logges og registreres
I designet af ODA er der lagt afgørende vægt på at sikre adgangen til systemet udefra. For at få adgang skal man være oprettet i Region Midt’s centrale IdM-system BSK og dernæst godkendes i ODA af en lokal systemadministrator.

Som en ekstra sikkerhed vil alle handlinger i systemet logges, så man altid kan se, hvilken bruger der har set eller ændret i data.

Begrænsning af datavisning
Da systemet indeholder meget følsomme personoplysninger, er det også vigtigt at beskytte brugerne, altså personalet, i forhold til de data som de får kendskab til. Det er vigtigt, at brugerne ikke får adgang til mere data end højst nødvendigt.

Sikker og stabil IT-platform
ODA systemet er baseret på open source-versionen af Alfresco-platformen, der benyttes af store offentlig og private organisationer verden over.

Gevinsterne

  • Sikker behandling, opbevaring og udveksling af følsomme personoplysninger
  • Sagsbehandlingen er blevet hurtig og effektiv
  • Den høje datakvalitet betyder færre fejl og færre tilbageløb i arbejdsprocesserne
  • Forbedring og effektivisering af arbejdsgange ved hjælp af BI-værktøj

Du kan læse mere om Region Midt og ODA her – ODA – Region Midt topsikre database med mentalerklæringer

Region Midtjylland
Kontaktperson

Henrik Kirk Larsen

Henrik Kirk Larsen
Projektleder
henrik@magenta.dk
+45 81 77 16 99