OS2datascanner hos Vordingborg Kommune

IT-sikkerhed står højt på dagsordnen hos Vordingborg Kommune. Så en effektiv løsning af GDPR-udfordringen med sikring af personfølsomme data fik de innovative lamper til at lyse op. I samarbejde med OS2 og Vordingborg Kommune har Magenta udviklet en enkel og fleksibel løsning, OS2datascanner, der er en effektiv medicin mod sikkerhedsbrist af personfølsomme data.

Vordingborg Kommunes aktive medvirken i arbejdet med at produktudvikle OS2datascanner, betyder at løsningen er tilpasset kommunens specifikke behov i forhold til GDPR-udfordringerne. Der er udviklet et skræddersyet, enkelt og effektivt værktøj, der sikrer mod at borgernes oplysninger utilsigtet ender de forkerte steder.

En fælles kommunal udfordring blev til innovativt udviklingsprojekt

Den første version af OS2datascanner blev udviklet i 2014 til scanning af hjemmesider – OS2Webscanner.

Med EU’s persondataforordning, der trådte i kraft i maj 2018, opstod et ønske om at udvide OS2Webscanner med fil- og mailscanninger. Landets kommuner har en fælles interesse i, at borgernes personfølsomme data sikres effektivt, og OS2-fællesskabet tog udfordringen op. Vordingborg Kommune har i softwareudviklingsperioden på knap 6 måneder fungeret som testkommune.

I efteråret 2018 blev OS2Webscanner udvidet med fil- og mailscan. Samtidig blev navnet ændret til OS2datascanner.

OS2datascanner – en fleksibel og fremtidssikret GDPR-løsning

OS2datascanner er et avanceret scanningsværktøj, der finder personkritiske og personhenførebare informationer på hjemmesider, intranet, netværksdrev og Exchange-mailservere. OS2datascanner består af tre moduler, som frit kan til- og fravælges alt efter behov for scanningsløsninger.

OS2datascanner giver det fulde overblik over, hvor persondata ligger. I webscanner-modulet gemmes en reference til hvor data kan findes, og webscanning leveres som en cloud-løsning hos Magenta. Der lagres ingen følsomme data hos Magenta. I stedet gemmes en reference til, hvor data kan findes.

Fil- og mailscannings-modulet er sat op på kommunens egne servere. Det giver den fordel, at scanningerne beskyttes på samme sikkerhedsniveau som resten af kommunens organisation.

Den fleksible modulopbygning gør OS2datascanner til en komplet GDPR-løsning, der kan tilpasses nye behov og fremtidens lovgivning på området.

Office 365-scanning og andre udvidelser

Hen over sommer 2019 er Office 365-scanning blevet tilføjet, så E-mails og vedhæftede filer kan scannes direkte i skyen.

Magenta lancerer desuden en ny version af OS2datascanner i efteråret 2019. Den nye version kan scanne i ESDH-systemet, og der vil være flere integrationsværktøjer, blandt andet til MedarbejderOrganisations-komponenten OS2MO.

Gevinster

– Sikker scanning af personfølsomme data

– Fleksibel GDPR-løsning i moduler efter scanningsbehov

– Fremtidssikret GDPR-værktøj, der udvikles løbende efter behov og lovgivning

Kontaktperson

Thomas Ottosen
Projektleder
to@magenta.dk
22 87 42 24