Folketingets Ombudsmand

Websitet skulle understøtte fire forskellige målgruppers behov for information:

  • Professionelle, hovedsagelig jurister og andre sagsbehandlere
  • Journalister
  • Borgeren, der ønsker at afgive en klage
  • Den interesserede borger (herunder elever og studerende)

Desuden skulle der skabes bedre redigeringsbetingelser for websitets webmaster og redaktører, så det ikke krævede tekniske forudsætninger at skulle lægge informationer på sitet.

Med OBVIUS™ kan informationer samles og systematiseres i ét workflow. Webmaster kan angive, hvordan den indsamlede viden skal knyttes sammen, og hvor den skal publiceres. Klassifikations- og metadateringssystemet i OBVIUS™ giver webmaster og redaktører et stærkt redskab til at skabe krydsrelatering af informationerne.

Avancerede funktioner letter søgning

Klassifikations- og metadateringssystemet i OBVIUS™ gør, at også den eksterne bruger får et avanceret og samtidig overskueligt værktøj til at søge i websitets vidensbase.

På ombudsmanden.dk udnyttes krydsrelateringsfunktionen desuden til at lave en avanceret onlinesøgning efter Ombudsmandens beretninger. Søgningen bevæger sig fleksibelt ned gennem klassifikationens 6 niveauer – uden at brugeren mister overblikket.

Faciliteten giver brugeren mulighed for at bevæge sig fra et generelt niveau til et mere og mere specifikt sagsniveau – hele tiden med en fastholdelse af overblikket i forhold til de øvrige kategorier.

Gammel viden på nye flasker – og Word-dokumenter med 4.000 fejl

Når en organisation relancerer sit website, er det mest presserende spørgsmål som regel: Hvad gør vi med den eksisterende information? For Folketingets Ombudsmand var udfordringen af dobbelt karakter: Dels skulle de fleste informationer fra den gamle hjemmeside med over på den ny, dels skulle et stort antal dokumenter i Word-format – sager og udtalelser fra Ombudsmanden – overføres til websitet.

Den første opgave – overførslen af data fra det gamle website – er en opgave, vi har løst mange gange tidligere, så udfordringen var til at overse. Den anden udfordring – de mange Word-dokumenter, hvoraf flere var på mere end 100 sider – havde vi ikke løftet tidligere i denne målestok. Vi oplevede blandt andet, at nogle af de mest komplicerede dokumenter medførte flere end 4.000 fejl, hvis vi blot kopierede teksterne ind på websiden med vores standardværktøjer. En Word-fil ser tilforladelig ud, men koden bagved er ofte meget rodet. Det giver problemer i forhold til for eksempel blinde, der bruger såkaldt kompenserende software til at få læst tekst op. Dokumenterne var med andre ord fyldt med fejl og ‘snavs’ – et fænomen vi ofte ser, når Word-tekster overføres til netmediet, men aldrig i dette omfang.

Nyt filter renser for fejl

Efter aftale med Ombudsmanden afsatte vi en ekstra pulje af timer til at udvikle et filter, som skulle sikre, at koden renses for fejl, men som samtidig ikke måtte ændre på opsætningen af dokumenterne og tekstformateringen – skriftstørrelser skulle bibeholdes, det samme med tekster i fed, kursiv og understreget. Og punktopstillinger, citater og andre virkemidler skulle stå intakt efter overførslen. Det var en udfordring.

Efter et intensivt udviklingsprojekt – vel at mærke midt i den planlagte produktions- og implementeringsfase – opnåede vi et resultat, som overraskede såvel os selv som ombudsmandens web-gruppe: Det lykkedes os at få udviklet et filter, der bevarer alle formateringer, og som renser Word-dokumenter så effektivt, at vi i dag kun oplever ganske få fejl – og ‘solstrålehistorien’ er, at dokumentet, der affødte 4.000 fejl, kørte fejlfrit ind på websiden efter at have været igennem filtret.

Rensningen af koden har desuden givet webmaster og de øvrige redaktører en både hurtigere og lettere redigering, fordi de ikke længere skal bruge tid og ressourcer på at rydde op i koden i de tekstfiler, der skal lægges på sitet.

Klageformular

 

Folketingets Ombudsmand lagde i 2011 en ny klageformular på hjemmesiden. Klager indeholder ofte følsomme oplysninger. Derfor har Magenta udviklet en løsning sammen med Ombudsmanden, hvor data er krypteret hele vejen fra borger til Ombudsmanden. Selve klageformularen ligger på en sikret side, så de data, borgeren indtaster, sendes krypteret ved hjælp af digital signatur. Det vil være en stor hjælp både for Ombudsmandens kontor og for de mere end 4.000 danskere, der hvert år klager til Ombudsmanden, at de nu kan bruge en formular på hjemmesiden. Formularen er med til at sikre, at Ombudsmanden får de oplysninger, der er brug for fra starten.

Folketingets Ombudsmand
Kontaktperson

Anne Dorte Bach

Anne Dorte Bach
Projektleder
annedorte@magenta.dk
+45 22 46 47 36

Vi samler statistik ved hjælp af én cookie

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookie til statistik – denne data deles aldrig med tredjepart.