Magenta leverer løsning til digital post i Grønland

I Grønland er man i fuld gang med at høste gevinsterne af digital borgerkommunikation via Offentlig Digital Post.

Magenta har leveret den løsning, der er udstukket i den grønlandske postlov. Løsningen sikrer, at breve, som ikke kan sendes digitalt til borgerens e-Boks, i stedet videresendes til en printleverandør som printer, kuverterer og afsender brevet med konventionel post.

“Den ambition, vi lagde ud med, da vi stiftede Magenta Grønland i 2018, nemlig at medvirke til at give landet et digitalt løft, er vi nu for alvor ved at realisere,” fortæller chef for Magenta Grønland, Bent Handberg.

Efter en succesfuld idriftsættelse har den grønlandske Skattestyrelse bedt Magenta lave en løsning, der bygger bro mellem det eksisterende skattesystem og digital post, så borgerne kan modtage deres selvangivelse i deres digitale postkasse. Det letter sagsgangene, og det sparer Skattestyrelsen for en meget stor porto-omkostning.

“Når vi både kan spare penge i Selvstyrets kasse og levere en løsning, som borgerne kan bruge med det samme, så er min mission lykkedes,” siger Bent Handberg, der glæder sig over samarbejdet med en række af Selvstyrets centrale enheder som Skattestyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs historien i den grønlandske avis Sermitsiaq:
https://sermitsiaq.ag/skattestyrelsen-sender-selvangivelser-digitalt

Magenta leverer løsning til digital post i Grønland