Magenta er Skandinaviens største open source IT-leverandør. Vi optimerer din business case med open source IT-løsninger.

Se vores seneste cases

Mange fagsystemer - én brugergrænseflade

Hos AffaldVarme Aarhus (AVA) er ’brugercentreret sagsbehandling’ mere end buzzwords. I samarbejde med Magenta har AVA fået øget sammenhæng og datadeling i det administrative arbejde. Løsningen benytter sig af den fællesoffentlige rammearkitektur og henter autoritative data fra fællesoffentlige datakilder. Det sikrer høj datakvalitet og god kundeservice.

Læs mere

Projekt Netwerk

Netwerk er et samarbejdsprojekt mellem Ventilen og Mary Fonden med det formål at forebygge ensomhed blandt elever. Vejen er stærkere fællesskaber på ungdomsuddannelserne, og redskabet er blandt andet projektnetwerk.dk, der giver lærerne mulighed for at hjælpe de elever, der føler sig ensomme.

Læs mere
Tilbage til oversigten

Folketingets Ombudsmand

Da Folketingets Ombudsmand besluttede at relancere sit website, var den største udfordring at skabe en hensigtsmæssig organisering af den omfattende viden, som institutionen ligger inde med.

Websitet skulle understøtte fire forskellige målgruppers behov for information:

 • Professionelle, hovedsagelig jurister og andre sagsbehandlere
 • Journalister
 • Borgeren, der ønsker at afgive en klage
 • Den interesserede borger (herunder elever og studerende)

Desuden skulle der skabes bedre redigeringsbetingelser for websitets webmaster og redaktører, så det ikke krævede tekniske forudsætninger at skulle lægge informationer på sitet.

Med OBVIUS™ kan informationer samles og systematiseres i ét workflow. Webmaster kan angive, hvordan den indsamlede viden skal knyttes sammen, og hvor den skal publiceres. Klassifikations- og metadateringssystemet i OBVIUS™ giver webmaster og redaktører et stærkt redskab til at skabe krydsrelatering af informationerne.

Avancerede funktioner letter søgning

Klassifikations- og metadateringssystemet i OBVIUS™ gør, at også den eksterne bruger får et avanceret og samtidig overskueligt værktøj til at søge i websitets vidensbase.

På ombudsmanden.dk udnyttes krydsrelateringsfunktionen desuden til at lave en avanceret onlinesøgning efter Ombudsmandens beretninger. Søgningen bevæger sig fleksibelt ned gennem klassifikationens 6 niveauer – uden at brugeren mister overblikket.

Faciliteten giver brugeren mulighed for at bevæge sig fra et generelt niveau til et mere og mere specifikt sagsniveau – hele tiden med en fastholdelse af overblikket i forhold til de øvrige kategorier.

Gammel viden på nye flasker – og Word-dokumenter med 4.000 fejl

Når en organisation relancerer sit website, er det mest presserende spørgsmål som regel: Hvad gør vi med den eksisterende information? For Folketingets Ombudsmand var udfordringen af dobbelt karakter: Dels skulle de fleste informationer fra den gamle hjemmeside med over på den ny, dels skulle et stort antal dokumenter i Word-format – sager og udtalelser fra Ombudsmanden – overføres til websitet.

Den første opgave – overførslen af data fra det gamle website – er en opgave, vi har løst mange gange tidligere, så udfordringen var til at overse. Den anden udfordring – de mange Word-dokumenter, hvoraf flere var på mere end 100 sider – havde vi ikke løftet tidligere i denne målestok. Vi oplevede blandt andet, at nogle af de mest komplicerede dokumenter medførte flere end 4.000 fejl, hvis vi blot kopierede teksterne ind på websiden med vores standardværktøjer. En Word-fil ser tilforladelig ud, men koden bagved er ofte meget rodet. Det giver problemer i forhold til for eksempel blinde, der bruger såkaldt kompenserende software til at få læst tekst op. Dokumenterne var med andre ord fyldt med fejl og ‘snavs’ – et fænomen vi ofte ser, når Word-tekster overføres til netmediet, men aldrig i dette omfang.

Nyt filter renser for fejl

Efter aftale med Ombudsmanden afsatte vi en ekstra pulje af timer til at udvikle et filter, som skulle sikre, at koden renses for fejl, men som samtidig ikke måtte ændre på opsætningen af dokumenterne og tekstformateringen – skriftstørrelser skulle bibeholdes, det samme med tekster i fed, kursiv og understreget. Og punktopstillinger, citater og andre virkemidler skulle stå intakt efter overførslen. Det var en udfordring.

Efter et intensivt udviklingsprojekt – vel at mærke midt i den planlagte produktions- og implementeringsfase – opnåede vi et resultat, som overraskede såvel os selv som ombudsmandens web-gruppe: Det lykkedes os at få udviklet et filter, der bevarer alle formateringer, og som renser Word-dokumenter så effektivt, at vi i dag kun oplever ganske få fejl – og ‘solstrålehistorien’ er, at dokumentet, der affødte 4.000 fejl, kørte fejlfrit ind på websiden efter at have været igennem filtret.

Rensningen af koden har desuden givet webmaster og de øvrige redaktører en både hurtigere og lettere redigering, fordi de ikke længere skal bruge tid og ressourcer på at rydde op i koden i de tekstfiler, der skal lægges på sitet.

Klageformular

 

Folketingets Ombudsmand lagde i 2011 en ny klageformular på hjemmesiden. Klager indeholder ofte følsomme oplysninger. Derfor har Magenta udviklet en løsning sammen med Ombudsmanden, hvor data er krypteret hele vejen fra borger til Ombudsmanden. Selve klageformularen ligger på en sikret side, så de data, borgeren indtaster, sendes krypteret ved hjælp af digital signatur. Det vil være en stor hjælp både for Ombudsmandens kontor og for de mere end 4.000 danskere, der hvert år klager til Ombudsmanden, at de nu kan bruge en formular på hjemmesiden. Formularen er med til at sikre, at Ombudsmanden får de oplysninger, der er brug for fra starten.

Københavns Universitet

Magenta har samarbejdet med Københavns Universitet siden foråret 2003, og vi står bag udviklingen af et samlet website for hele Københavns Universitet. Hjemmesiden er med 1-2 mio. læste sider dagligt blevet Københavns Universitets primære kommunikationsmedie.

Læs mere
Næste

Vi er eksperter i disse services

Vores opgaver spænder fra udvikling, drift, rådgivning og vedligehold til support på systemer, infrastruktur og software. Vi nytænker og udfordrer markedet og er stolte af at vores innovative kræfter, som sikrer at vores kunder rykker fremad og får den nyeste viden og software. Alt vi laver er open source—hvilket gør mulighederne uendelige.

Arkivering

Når dit it-system skal afleveres til offentligt arkiv, skal det omdannes fra en driftsversion til en arkiveringsversion. Magenta tilbyder nu billigere arkivering takket være udviklingen af open source værktøjet Data Preservation Toolkit.

Læs mere

CMS

Magenta har leveret løsninger til web siden 1998. I dag er vi én af Danmarks førende leverandører af Content Management Systemer på open source vilkår.

Læs mere

Informationssikkerhed

Vi arbejder med data under sikre forhold via krypterede forbindelser, og vores hostingpartner er ISO 27001-certificeret. De fleste af vores produkter er designet til at behandle persondata. Derfor arbejder vi hjemmevant og målrettet efter Privacy by Design principper. Vi udfordrer vores kunder på sikkerhedsspørgsmål og tager hånd om, at de produkter, vi leverer, er i overensstemmelse med EU's persondataforordning, så kunderne kan føle sig trygge som dataansvarlige.

Læs mere
Tilbage til oversigten

Rammearkitektur

Rammearkitekturen sørger for at løsne det tekniske og økonomiske greb i kommunerne. Ved at indføre standarder, åbne snitfalder og den løst koblede it-arkitektur, sikres det, at der ikke skabes afhængigheder til specifikke leverandører. Automatisering af processer og arbejdsgange sikres ved genbrug af data mellem fagsystemer.

Fordele ved Rammearkitekturen

 • Mulighed for at udskifte systemer og leverandører ved at fjerne teknologiske afhængigheder
 • IT-systemer kan udveksle data 
 • Sørger for, at du kun skal indtaste data én gang
 • Synkroniserer data på tværs af systemer
 • OIO-standardiserer data
OS2MO 2.0

OS2MO 2.0 er en brugergrænseflade, der tilbyder vedligehold af en myndigheds organisations- og medarbejderdata. OS2MO 2.0 er tænkt til at indeholde autortitave data, hvad enten de fødes i OS2MO 2.0, eller om data indhentes fra andre kilder (ex KMD LOS og OPUS, CPR- og adresse-data).

OS2MO 2.0 kan også rumme og sammenbinde myndighedens forskellige organisationsmodeller, hvilket giver overblik, faciliterer vedligehold og sikrer konsistens. Det er meningen, at andre systemer, som indeholder organisationsoplysninger, skal kunne trække på disse stamdata med henblik på især at undgå at indtaste samme oplysninger flere gange i flere systemer og til at sørge for ensartheden af oplysningerne.

OS2MO 2.0 kan derfor også benyttes til at føde oplysninger til fx Støttesystemerne og Active Directory. Sidst er det vigtigt at understrege, at OS2MO 2.0’s datagrundlag kan bruges til at udtrække ledelsesinformation af forskellig art.

Komponenter i den lokale Rammearkitektur 

 • OS2MO 2.0 til at holde styr på medarbejder- og linjeorganisation 
 • Klassifikationstjenesten til at strukturere data internt og til at sammenstille og genbruge data på tværs af organisationer og it-systemer
 • Sag & Dokument tjenesterne til at holde styr på sagsgange
 • Tilstand, Indsats og Aktivitet tjenesterne til at få evidens for virkning af kommunale indsatser
 • Logtjenesten holder styr på hændelser og overholder Persondataforordningen 
 • Beskedfordeler
 • OIO REST Interface
 • MOX integrationer til fagsystemer 
 • MOS integrationer til Serviceplatformen (CVR, CPR)
 • Integration til Active Directory
 • Integration AFDS Identity Provider

Her kan du se en introduktionsvideo til OS2MO 2.0:

Copyright OS2 Offentligt Digitaliseringsfællesskab

Her kan du læse en artikel omkring Hjørring- og Aarhus Kommunes erfaringer med Rammearkitekturen samt læse om Rammearkitekturpuljen.

Kontakt Alex Thirifays for flere informationer om Rammearkitekturen og OS2MO 2.0: alex@magenta.dk, tlf. 81 77 27 80

Næste

Seneste nyt fra Magenta

Mød Magenta på OffDig konference 2019 i Musikhuset i Aarhus

Du finder os på stand nr. 44, hvor du fra den 13. til den 14. marts har mulighed for at høre mere om vores open source produkter – bl.a. OS2datascanner, OS2borgerpc og vores booking- og CMS-løsninger. Du kan også få indblik i vores udviklingsarbejde og møde både softwareudviklere og projektledere til en uforpligtende samtale om dine ønsker og behov til digitale it-løsninger.

Læs mere

Året 2018 i Magenta

Sikke et år! Vi har fået 12 nye kolleger siden nytår, og vi har fået lov til at lave en masse spændende opgaver. Vi har blandt meget andet lavet en boligportal til udlejning af kollegieboliger, en løsning til håndtering af medarbejdere og organisation, som 21 kommuner har valgt at bruge, og så har vi lavet vores første rigtige RPA-opgave for Skejby sygehus.

Læs mere

Ny kundekreds i Magenta

I september 2018 overtog Magenta de fleste aktiviteter i virksomheden Openflow, der igennem 5 år har leveret sagsbehandlingssystemer til fonde. Thomas Ottosen, medstifter af Openflow, er samtidig trådt ind i Magenta som projektleder og salgsansvarlig.

Læs mere
Næste

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få opdateringer og nyheder inden for open source, produkter og services. Vi sender et nyhedsbrev cirka hver 2. måned.

Kontakt os

Vi har kontorer i Aarhus og København. Find vores adresser på kortet herunder.

Skriv os en mail på info@magenta.dk hvis du har kommentarer, spørgsmål eller noget helt tredje. Du kan også kontakte en af vores medarbejdere direkte vha. medarbejderoversigten her på siden.

Ledelse

Morten Kjærsgaard
Direktør
+45 3336 9696
mortenk@magenta.dk

Henrik Kirk Larsen
Kontorleder, Aarhus
+45 8177 1699
henrik@magenta.dk

Virksomhedsdetaljer

CVR: 25 05 29 43
Advokat og revisor: ADVOSION
Bank: Sparekassen Thy

Bankdetaljer

Reg.- og kontonr.: 9111-0002416522
BIC/Swift-kode: STHYDK21
IBAN-nummer: DK5091110002416522